Oneola & Pu’u Ola’i

Jihozápadní pobřeží mezi Kihei a Makenou je po West Maui druhou velkou rekreační oblastí ostrova Maui. Z důvodu značné koncentrace nákupních zón a plážových letovisek je tato oblast také někdy označována jako „havajské Los Angeles“. Za královnu místních pláží je považována Oneuli (což v havajštině znamená „dlouhý písek“), označovaná též jako „Big Beach“. Tento skoro míli dlouhý pás zlatožlutého písku se nachází jižně od Makeny a je považován za jednu z nejkrásnějších pláží na celém Maui. Při návštěvě pláže je ale dobré dávat pozor na časté vysoké vlny a silné proudy. I proto je zde v provozu několik stanovišť pobřežní hlídky. V severní části je pláž ukončena skalnatým výběžkem vulkanického kuželu, který se vypíná přímo nad pláží. Přes tento výběžek vede vyšlapaná pěšinka vedoucí na menší pláž Pu’u Ola’i, zvanou též „Little Beach“, která je díky své skrytosti oblíbenou nudistickou destinací. Obě z uvedených pláží jsou údajně nejlepšími místy pro pozorování západů slunce. Kromě toho je odtud krásný výhled na dva sousední ostrovy – větší Kaho’olawe a menší Molokini Crater.

Oneona (Big Beach)
Pu'u Ola'i (Little Beach)
Pu'u Ola'i (Little Beach): výhled na ostrov Kaho'olawe (vlevo) a Molokini Crater (vpravo)
Pu'u Ola'i (Little Beach): západ slunce
Pu'u Ola'i (Little Beach): Molokini Crater
Pu'u Ola'i (Little Beach): západ slunce
previous arrow
next arrow
 
Oneona (Big Beach)
Pu'u Ola'i (Little Beach)
Pu'u Ola'i (Little Beach): výhled na ostrov Kaho'olawe (vlevo) a Molokini Crater (vpravo)
Pu'u Ola'i (Little Beach): západ slunce
Pu'u Ola'i (Little Beach): Molokini Crater
Pu'u Ola'i (Little Beach): západ slunce
previous arrow
next arrow
Molokini Crater

Maličký ostrůvek Molokini se vynořuje z mořské hladiny zhruba 4,5 km od pobřeží Maui, prakticky přímo naproti pláži Little Beach. Jedná se o pozůstatek sopečného kráteru, jehož polovina již zcela zerodovala, díky čemuž vznikl krásný útvar půlměsícovitého tvaru zdvíhající se zhruba 50 metrů nad úroveň mořské hladiny. V současné době je tento ostrůvek navštěvován především zájemci o potápění a šnorchlování, jelikož laguna uvnitř bývalého kráteru je nebývale bohatá na ryby a další mořské živočichy (je možné zde spatřit například žraloky lagunové, rejnoky, karety a další). Ostrůvek byl v roce 1977 vyhlášen mořskou rezervací, nicméně dříve sloužil jednak jako cvičný cíl amerického námořnictva a jako zdroj korálů pro místní šperkařské dílny.

Kaho’olawe

Ostrov Kaho’olawe (115,5 km2) se nachází zhruba 11 km od pobřeží Maui. Kvůli nedostatku zdrojů pitné vody nebyl tento ostrov nikdy významněji osídlen a v průběhu 18. století byl vylidněn docela. Král Kamehameha III. zde v roce 1830 založil trestaneckou kolonii. Kvůli nedostatku jídla a vody se však údajně stávalo, že místní trestanci přeplavávali průliv oddělující tento ostrov od Maui. V roce 1853 byla místní trestanecká kolonie zrušena a v roce 1858 byl ostrov pronajat rančerům. Ti se zde snažili chovat dobytek – zejména ovce a kozy. Zvířata zde ovšem zcela zdivočela, přičemž se jim podařilo zlikvidovat prakticky veškerou vegetaci na ostrově. Z kdysi bujně zalesněného ostrova se tak stala prakticky dokonale holá prašná pustina. V letech 1918 – 1941 zde proběhla radikální akce, při níž bylo pochytáno a prodáno přes 13 000 místních koz a další zvířata byla udržována za plotem pouze v určité části ostrova. Po japonském útoku na Pearl Harbor převzala kontrolu nad ostrovem americká armáda, která zde prováděla cvičná bombardování, nácviky vyloďovacích akcí, testování torpéd apod. Díky tomu je ostrov Kaho’olawe údajně nejbombardovanějším ostrovem v celém Pacifiku. Po válce byl ostrov svěřen pod správu amerického námořnictva s dodatkem, že až ostrov nebude potřeba pro výcvikové účely, zavazuje se námořnictvo odstranit nevybuchlou munici tak, aby byl ostrov přiměřeně bezpečný pro potenciální budoucí osídlení. Vojenský výcvik zde tedy pokračoval i nadále, kdy například v roce 1965 zde byl v rámci operace „Sailor Hat“ testován účinek konvenčních (tj. nejaderných) výbušnin na vojenské lodě. Teprve v roce 1994 americké námořnictvo souhlasilo s ukončením svých aktivit na ostrově a jeho vyčištěním. Podle původního předpokladu mělo být odstraněno 100 % povrchové a 30 % podpovrchové munice. Program měl ovšem trvat 10 let, po nichž měl být bez ohledu na dosažený stav ukončen. V roce 2004 byl tedy ostrov převeden na stát Hawaii, nicméně oproti původním deklaracím bylo ve skutečnosti odstraněno jen asi 70 % povrchové a 9 % podpovrchové munice. Současně byl ostrov zanesen na seznam významných archeologických lokalit, jelikož se zde nacházelo přes 3000 historických míst, souvisejících s historickým osídlením ostrova. V současnosti je možné se na ostrov dostat v rámci dobrovolnických akcí, zahrnujících odstraňování plevele a vysazování původních rostlin, čištění historických míst apod.