Jak to všechno začalo?

Myšlenku na vytvoření tohoto webu jsem měl v hlavě již velmi dlouho. Vše začalo tím, že jsem po každém návratu ze svých cest vždy uspořádal jakousi cestovatelskou besedu, kde jsem o své poslední výpravě za doprovodu fotografií povyprávěl – jednak proto, abych dal inspiraci dalším cestovatelům k návštěvě mnou navštívených míst, anebo pro potěchu těch, kteří neměli takové štěstí jako já a do podobných destinaci se nejrůznějších důvodů podívat nemohli. Přípravu svých cestovatelských přenášek (které se poměrně dlouhou dobu uskutečňovaly v posluchárnách PřF UK) jsem se snažil pojmout co možná nejzodpovědněji. Osobně mě totiž vždycky zoufale nebavilo poslouchat cestovatelské přednášky, které byly pojaté jen jako výčet navštívených míst (ve stylu „nejdřív jsem navštívil místo A, pak jsem jel na místo B a nakonec jsem skončil na místě C“) doplněný přehlídkou fotografií. A tak jsem se ke každému místu, o němž jsem v rámci svých přednášek chtěl hovořit, snažil najít co nejvíce informací (čím je dané místo zajímavé, co podstatného se zde v historii odehrálo…). Ty jsem pak následně zakomponoval do svého vlastního vyprávění a fotografií.

Postupem času jsem ovšem zjistil, že počet lidí, které lze takovýmto způsobem oslovit, je jen relativně malý a především pak hodně omezený na okruh mých kamarádů (a případně jejich kamarádů). Kromě toho se mi také ozývalo poměrně hodně lidí, kteří se mých cestovatelských besed z různých důvodů nemohli zúčastnit osobně, s tím, zda bych jim svoje vyprávění nezopakoval někdy jindy. Vzhledem k mým dosti omezeným časovým možnostem se ale pochopitelně nešlo zavděčit všem. A právě v tomto okamžiku se mi v hlavě zrodila myšlenka zpřístupnit svoje cesty trvale prostřednictvím webových stránek. Pravda, trvalo to ještě relativně dlouho, než se tato myšlenka překlopila do reality.

Před tím, než jsem zasedl k počítači a začal tvořit tyto stránky, jsem si samozřejmě prošel celou řadu jiných webů s podobou tématikou. Současně jsem také prostudoval hned několik „zaručených návodů“ jak by takové cestovatelské stránky měly vypadat. S překvapením jsem ovšem záhy zjistil, že drtivá většina těchto rad se naprosto liší od toho, jak bych si svůj web představoval já sám. Protože i v běžném životě jsem zvyklý si jít vlastní cestou a pokud možno se nenechávat příliš ovlivňovat okolím, rozhodl jsem se pro tento přístup i v případě tvorby tohoto webu. Je mi přitom zcela jasné, že to může vyvolat vlnu kritiky, avšak současně pevně věřím, že najdou i tací, kterým se mé stránky budou líbit.

Jak vznikaly jednotlivé příspěvky?

Rád bych na tomto místě poněkud rozvedl způsob, jakým vznikaly jednotlivé příspěvky, které můžete najít na tomto webu. Jak jsem již naznačil dříve, ze všeho nejdůležitější je pro mě dozvědět se o místě, které jsem aktuálně navštívil, co nejvíce informací. Řadu věcí se člověk dozví přímo na místě ať už například od lokálních průvodců nebo třeba z informačních tabulí, které jsou na mnoha zajímavých místech instalovány. Abych si vše uchoval, nosím s sebou vždy malý zápisníček, do kterého si takto získané zajímavosti zaznamenávám. Z časových důvodů však jde v naprosté většině pouze o bodové poznámky a nikoliv o souvislý text. Dále se musím přiznat, že trpím určitou posedlostí ve sbírání nejrůznějších informačních letáčků a jiných propagačních materiálů, které zpravidla také obsahují celou řadu zajímavých informací. Za roky mého cestování se mi jich pod postelí nashromáždilo už několik krabic. Po návratu se vždy snažím informace týkající se jednotlivých míst utřídit a v případě že mám pocit, že něco chybí, se tyto mezery snažím zaplnit. V takových případech pak čerpám zejména z oficiálních webů týkajících se jednotlivých míst. Výborným pomocníkem je pak i známá otevřená encyklopedie Wikipedia. Zjistil jsem přitom, že nejlepším zdrojem je buď její anglická verze anebo ještě lépe verze v jazyce země kde se dané místo nachází. V tomto okamžiku jsem pak začal sesbírané materiály převádět do podoby souvislého textu. Většina příspěvků, s nimiž se máte na tomto webu možnost setkat (Chamonix – Mont Blanc 2011, Jihozápad USA 2012, Réunion 2013, Havajské ostrovy 2016, Island 2019), vznikla velmi záhy po návratu z dané cesty. Po letech, kdy mi nevyužity ležely v šuplíku (či spíše na disku mého počítače), jsem je tedy pouze zrevidoval a poněkud stylisticky upravil tam, kde to bylo potřeba (přeci jen po letech člověk často dojde k tomu, že by něco napsal jinak). Ostatní příspěvky jsem do podoby souvislého textu převáděl až v průběhu tvorby tohoto webu (tj. v mnoha případech i s několikaletým zpožděním). Při psaní se v naprosté většině případů snažím cíleně oprostit od osobních dojmů a pocitů, neboť ty mohou být značně subjektivní, a proto jimi nechci čtenáře ovlivňovat. Jak se celé dílo povedlo (nebo nepovedlo) konec konců máte možnost posoudit sami. Rád bych vám proto popřál mnoho pěkných zážitků nejen při prohlížení tohoto webu, ale především i při vašich vlastních cestách.

Co zde nenajdete:
  • Itineráře mých cest: zastávám názor, že každý cestovatel by si měl svou cestu zorganizovat sám podle toho, jak mu to nejlépe vyhovuje, a to jak z hlediska časového rozvrhu, tak z hlediska navštívených míst. Je úplně normální, že někomu vyhovuje strávit delší dobu poznáváním jednoho konkrétního místa, zatímco jiní jsou raději více v pohybu.
  • Kolik to stálo: můj názor je, že uvádět informace tohoto druhu je v podstatě zbytečné. K čemu je mi dobré vědět, že například v červnu 2011 stála lanovka na Aiguille du Midi 40 Euro, když dnes, po téměř 10 letech to už může být úplně jiné. Pokud takovou informaci potřebuji, vždy se podívám na (pokud možno oficiální) web, kde jsou uvedeny aktuální ceny.
  • Kde jsem byl ubytován/kam jsem chodil na jídlo (apod.): obdobně jako v případě itinerářů i zde zastávám názor, že každý člověk má jiné priority a jiné požadavky. To, co v danou chvíli nejvíce vyhovovalo mně, by zcela jistě nemuselo vyhovovat jiným lidem. Proč tedy podvědomě někomu vnucovat (například) mnou navštívenou pizzerii, když by dotyčný na daném místě dal raději přednost třeba indické restauraci (kam bych třeba zase pro změnu nešel já)? Nota bene mnoho míst, která jsem v minulosti navštívil, už dnes třeba nemusí vůbec fungovat anebo mohou vypadat docela jinak, než jak vypadala v době, kdy jsem je navštívil já. Jinými slovy cílem mých příspěvků v žádném případě není suplovat obsah průvodců typu Lonely Planet, Trip Advisor, Rough Guides apod.
  • Co jsem si bral s sebou: jednou z rad, na které jsem narazil při čtení návodů na sestavení cestovatelského webu, bylo, že bych měl u každé cesty zveřejnit, to jsem si bral s sebou. Ale teď vážně…opravu vás zajímá, kolik jsem si vzal triček, že jsem měl dvoje boty a nezapomněl jsem si přibalit kartáček na zuby?   
  • Kde najdu nejlevnější letenky do destinace „X“: pokud vás zajímají odpovědi na otázky tohoto druhu, pak rovněž nejste na správné adrese. Osobně totiž při nákupu letenek řeším v první řadě to, zda mi daný let (či kombinace letů) vyhovuje termínem, časem příletu/odletu, časy na přestup mezi jednotlivými lety apod., a neženu se tak bezhlavě vždy za nejlevnější možnou nabídkou.