Západní pobřeží

Západní pobřeží, často označované jako Réunionská riviéra, představuje nejlidnatější a současně také nejnavštěvovanější část celého ostrova. Jeho hlavní část tvoří pás bělostných písečných pláží táhnoucích se v přibližně 15 kilometrů dlouhém pásu mezi městečky Le Saline Les Bains a Boucan Canot. … Read More

Piton des Neiges

Vzhledem k náročnosti (a také s ohledem na vývoj oblačnosti) je nutné výstup na Piton des Neiges zahájit velmi brzy ráno. Na cestu se proto vydáváme ještě za hluboké tmy z místa zvaného Le Bloc, kde začíná stezka vedoucí až na vrchol sopky. … Read More

Cirque de Cilaos

Cirque de Cilaos je třetí a současně nejjižněji položenou vulkanickou kalderou systému Piton des Neiges, jehož současný vrchol vytváří monumentální dominantu celé této oblasti. Z jižního pobřeží se lze do nitra kaldery dostat po divoce se klikatící silnici RN5. Její stavba … Read More

Piton de la Fournaise

Piton de La Fournaise (místními často označovaná jednoduše jako „le Volcan“) je v současné době hlavním centrem sopečné aktivity na celém Réunionu (a současně i na celých Maskarénách). Obdobně jako v případě Havajských ostrovů má zdejší vulkanismus původ v tzv. … Read More

Sud Sauvage

Za Piton Sainte Rose opouštíme kultivovanou krajinu východního Réunionu a před námi se nyní otevírá vyprahlá, dalo by se říct až apokalyptická, oblast Le Grand Brûlé. Jedná se o přibližně deset kilometrů dlouhou vulkanickou planinu, přes kterou stékají hlavní lávové … Read More

Východní pobřeží

Východní pobřeží patří všeobecně k nejméně navštěvovaným částem ostrova. Zdejší krajině dominují rozlehlé plantáže cukrové třtiny a sady plnými tropického ovoce. Kromě toho patří tato část ostrova k nejvýznamnějším centrům produkce vanilky. Absence písečných pláží, které lze navštívit na západním pobřeží, je … Read More

Cirque de Mafate

Cirque de Mafate je druhou z celkových tří vulkanických kalder, které vznikly kolapsem vyhaslých magmatických krbů sopky Piton des Neiges. Ve srovnání se zbývajícími dvěma kalderami je Mafate naprosto unikátní tím, že do ní nevedou žádné silnice, a dostat se sem … Read More

Cirque de Salazie

Letadlo dosedá na přistávací dráhu a zanedlouho již roluje k příletové hale mezinárodního letiště Rolanda Garrose nedaleko hlavního města Réunionu Saint Denis. Poslední úsek cesty však téměř nelze považovat za standartní let ale spíš za jakýsi „skok“, neboť vzdálenost přibližně 200 … Read More