Le Mans

Z pobřeží Normandie se vydáváme zpět do vnitrozemí. Naším příštím cílem je město Le Mans ležící na řece Sarthe přibližně 240 kilometrů na jihovýchod od Saint Malo. Historie města sahá až do starověku, kdy na tomto místě stálo římské město známé … Read More

Mont Saint Michel

Z přístavního městečka Saint Malo je to jen coby kamenem dohodil do zálivu při ústí řeky Sélune kde se nachází jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších historických památek Francie – klášter Mont Saint Michel. Tento unikátně dochovaný středověký komplex je postaven na 80 … Read More

Saint Malo

Návštěvou hradu Angers se definitivně loučíme s údolím Loiry, z něhož pokračujeme dále na sever na rozhraní Normandie a Bretaně. Naším cílem je přístavní městečko Saint Malo, od kterého nás zatím dělí vzdálenost přibližně 200 kilometrů a něco kolem dvou a půl … Read More

Od zámku k zámku

Po úvodní návštěvě historického města Orléans se již definitivně vydáváme do údolí Loiry, které je známé především díky svým již několikrát zmíněný zámkům, jejichž počet je udáván na 120 (někdy dokonce 140). Díky tomu je zdejší kraj jednoznačně místem s největší … Read More