Auckland

Let z Christchurch do Aucklandu zabere přibližně hodinu a půl. Aby také ne, když obě města od sebe dělí vzdálenost téměř 800 kilometrů vzdušnou čarou (tedy jen o něco méně než jaká je vzdálenost například z Prahy do Paříže). Auckland se rozkládá … Read More

Poloostrov Banks a Christchurch

Z oblasti Jižních Alp zamíříme opět zpátky na pobřeží Tichého oceánu. Naším cílem tentokrát bude největší město Jižního ostrova Christchurch. Avšak nežli se do něj dostaneme, vydáme se nejprve na divoce rozeklaný poloostrov Banks (Banks Penninsula), který ostře kontrastuje s rovinatou oblastí … Read More

Jižní Alpy

Jižní Alpy se táhnou v délce kolem 500 kilometrů severovýchodním – jihozápadním směrem, a tvoří tak doslova jakousi páteř celého Jižního ostrova Nového Zélandu. Pohoří bylo poprvé pozorováno během plavby holandského mořeplavce Abela Tasmana, avšak své jméno získalo až od jeho … Read More

Otago

> Dunedin je se svými 122 000 obyvateli (2018) čtvrtým největším městem Nového Zélandu. Současně plní roli hlavního města provincie Otago, vyplňující praktickou celou jihovýchodní část Jižního ostrova. Město se nachází na konci dlouhého úzkého zálivu, který je z jižní strany ohraničen … Read More

Catlins Coast

Jako Catlins Coast je označován pás pobřeží táhnoucí se mezi městy Invercagill a Dunedin. Prudký vítr společně s bouřlivým mořem vytvarovaly strmé a nehostinné skalní útesy, mezi nimiž se nacházejí zlatožluté písečné pláže. Podobně jako v případě národního parku Fiordlands je zdejší … Read More

Fiordland

Oblast Fiordland, rozkládající se v jihozápadním cípu Jižního ostrova, má pověst nejdivočejší avšak současně i jedné z nejkrásnějších částí celého Nového Zálandu. Zdejší krajina je pestrou mozaikou horských štítů Jižních Alp, jejichž ledem a sněhem pokryté vrcholky (tyčící se do výšky přes … Read More

Z Wanaky do Queenstownu

Pás území vymezený na jedné straně pobřeží Tasmanova moře a na druhé straně hřebenem Jižních Alp se směrem k jihu klínovitě zužuje až k malému pobřežnímu městečku Haast. Protože ještě dále na jih navazují Jižní Alpy již prakticky přímo na pobřeží, musíme … Read More

West Coast

Mohutné pohoří Jižních Alp se táhne jako jakási obrovská páteř napříč takřka celým Jižním ostrovem, a odděluje tak region západního pobřeží od zbytku ostrova. Prvním Evropanem, který se do těchto končin dostal, byl v roce 1770 James Cook, který jej popsal … Read More

Národní park Abel Tasman

Národní park Abel Tasman se rozkládá na ploše 237 km2 mezi zátokami Golden Bay a Tasman Bay při severním pobřeží Jižního ostrova. Park bylo založen v roce 1942 a svým návštěvníkům nabízí především mořské pobřeží tvořené soustavou krytých zátok a pláží … Read More

Z Wellingtonu do Marlborough Sounds

Wellington se rozkládá na jihozápadním cípu Severního ostrova na pobřeží Cookova průlivu. Díky své poloze (přibližně 41° jižní šířky) jde o nejjižněji situované hlavní město na světě. Status hlavního města má Wellington, přestože počtem svých obyvatel, který dosahuje přibližně 400 000, … Read More